Drejtoria e Menaxhimit të Programeve dhe Projekteve në fushën e Zhvillimit Ekonomik dhe Arsimit Profesional

Drejtori i Drejtorisë

 

Struktura