Donacione

Informacion i rëndësishëm për të gjithë të interesuarit për donacionet dhe kontributet për familjet e prekura nga tërmeti.

Për çdo pyetje apo paqartësi lidhur me dhurimin përmes: https://e-albania.al/dhuro mund të kontaktoni në adresën raporto.emergjenca@financa.gov.al

Kjo video tutorial ju tregon hap pas hapi se si të dhuroni online përmes https://e-albania.al/dhuro

  • Donacionet në platformën Qeveritare E-Albania

  Këtu arkëtohen donacionet nga individë, organizata apo biznese, brenda dhe jashtë vendit me kartë debiti ose krediti duke aksesuar nëpërmjet internetit platformën Qeveritare e–Albania.

  Shuma e arkëtuar në LEKË Donatorë  
  ONLINE (Platforma Qeveritare e-albania) 66,720,724.00 6,242 Përditësime/ 24 orë nga e-Albania

   

  • Donacionet në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqipërisë

  Këtu arkëtohen donacionet nga Qeveri të Huaja ose donatorë të tjerë që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqiperisë.

  Donacionet mund të arkëtohen në tre monedha: Lekë, Euro dhe USD

  Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
  Banka e Shqipërisë 165,978,340.00 4,657,071.11 572,872.24 Përditësimi / 24 ore

   

  • Donacionet në llogarite e Qeverisë në Bankat e Nivelit te Dyte

  Këtu arkëtohen donacionet nga individe, organizata, biznese etj. që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankat e Nivelit të Dytë.

  Donacionet mund të arkëtohen në 12 Banka të Nivelit të Dytë në tre monedha: Leke, Euro dhe USD

  Shuma e arkëtuar ne LEKE Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar ne USD
  Bankat e Nivelit të Dytë  

  493,087,224.28

   

   

  9,028,334.85

   

   

  1,469,638.57

  Perditesimi / 24 ore

   

   

  Totali i arkëtuar në të treja mënyrat e dhurimit të donacioneve:

   

  Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
  725,786,288.28 13,685,405.96 2,042,510.81