Denonco

 

Numri i meposhtem i kontaktit sherben per denoncimin e çdo rasti ku janë përfshirë ose janë kërkuar të përfshihen punonjësit e administratës shtetërore, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje.

 

Nr. Tel: 00355422811133