Postuar më: 12/08/2020

Arsimi Profesional i orientuar drejt nevojave të tregut të punës

 

Çdo vit e më shumë të rinjtë i kanë “kthyer sytë” për arsimimin e tyre drejt arsimit profesional, dukë e parë atë si një mundësi reale punësimi.

Në fokusin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencisë Kombëtare Profesionale dhe Aftësive janë kthyer shkollat e mesme profesionale shtetërore, si zgjedhja më e mirë për profesionet më të kërkuara në tregun rajonal të punës.

Sipas statistikave, 40% e maturantëve që mbarojnë studimet në shkollën profesionale “Stiliano Bandilli” punësohen apo vetpunësohen menjëherë pas diplomimit.

Ndërtesa e kësaj shkolle e sapo rikonstruktuar, me një investim prej 105.8 mln lekë, ofron ambiente moderne dhe kushte ideale për nxënësit, si dhe ofrohen drejtimet:

-Teknologji infirmacioni dhe komunikimi

-Elektroteknikë

-Shërbime Mjetesh transporti

-Mekanikë

-Instaluesh të sistemeve hidraulike