Ankete

Kjo Anketë mund të shkarkohet, të plotësohet elektronikisht ose me shkrim dore, dhe të dërgohet me postë pranë institucionit të Avokatit të Tatimpaguesit, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.
Në mënyrë alternative, kjo Anketë mund të dërgohet edhe e plotësuar elektronikisht apo me shkrim dore (e skanuar) në adresën e e-mailit të Avokatit të Tatimpaguesit: Avokati.Tatimpaguesit@financa.gov.al 
Avokati i Tatimpaguesit e vlerëson shumë kontributin e çdo tatimpaguesi me plotësimin e kësaj Ankete.

 

Shkarkoni Anketen