Ankesa Elektronike

Të nderuar tatimpagues, për çdo kërkesë/ankesë në lidhje me administrimin tatimor apo shkelje proceduriale tatimore, brenda fushës së përgjegjësisë së Avokatit të Tatimpaguesit, mund të na shkruani edhe në adresën tonë të e-mailit:
Avokati.Tatimpaguesit@financa.gov.al