Postuar më: 03/10/2018

Ankandi Rihapje Obligacione 10-vjecare i zhvilluar më 03.10.2018 me raport mbulimi 1,78 si dhe norme interesi 6.48%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://financa.gov.al/2018-2/