Postuar më: 20/09/2018

Ankandi i rihapjes së Obligacioneve 5-vjeçare referencë me kupon fiks u zhvillua më 20.09.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,95 si dhe normë interesi 4,71%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/