Postuar më: 17/04/2019

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvilluan më 17.04.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,30 si dhe normë interesi 1,45%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/