Postuar më: 22/11/2018

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 22.11.2018, me raport mbulimi 1,68 si dhe normë interesi 2,00%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/