Postuar më: 20/12/2018

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 20.12.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,52 si dhe normë interesi 1,94%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/