Postuar më: 14/09/2018

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 14.09.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,01 si dhe normë interesi 2,20%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/