Postuar më: 07/01/2019

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 07.01.2019, përkatësisht me raport mbulimi 0,79 si dhe normë interesi 1,92%.Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/