Postuar më: 04/07/2019

Ankandi i Obligacioneve 10-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 04.07.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,19 si dhe normë interesi 5,53 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/