Postuar më: 23/04/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvilluan më 23.04.2019, përkatësisht me raport mbulimi 0,96 si dhe normë interesi 1,12%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/