Postuar më: 19/05/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvilluan më 19.05.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.55 si dhe normë interesi 2.08%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/