Postuar më: 03/08/2018

Ankandi i Bonove te thesarit 12- mujore u zhvillua më 24.07.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,21 si dhe normë interesi 1,77%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/al/raportime/borxhi/ankandet-e-emetimit-te-letrave-me-vlere-te-qeverise/rezultatet-e-ankandeve/2018