Postuar më: 21/01/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 21.01.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.26 si dhe normë interesi 1.76 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/