Postuar më: 20/08/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 20.08.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,14 si dhe normë interesi 2,18 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/