Postuar më: 06/08/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 06.08.2019, përkatësisht me raport mbulimi 0,95 si dhe normë interesi 1,92 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/