Postuar më: 04/12/2018

Ankandi i Bonove të Thesarit 12 mujore u zhvillua më 04.12.2018, me raport mbulimi 1,31 si dhe normë interesi 1,43%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/