Postuar më: 03/06/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 03.06.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,00 si dhe normë interesi 1,46 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/