Postuar më: 02/07/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 02.07.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,08 si dhe normë interesi 1,74 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/