Postuar më: 23/07/2019

Ankandi i Bonove te Thesarit 12-mujore që u zhvillua më 23.07.2019 pati keto rezultate raport mbulimi 1,04 si dhe normë interesi 1.87%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/