Postuar më: 04/09/2018

Ankandi Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 04.09.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,00 si dhe normë interesi 1,67%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/