Postuar më: 07/05/2019

Ankandet e Bonove të Thesarit 6-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 07.05.2019, përkatësisht me raporte mbulimi 0,58 ; 0,94 si dhe norma interesi 0,96 % ; 1,20 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/