Postuar më: 02/10/2018

Ankandet e Bonove të Thesarit 6 mujore dhe 12 mujore u zhvilluan më 02.10.2018, përkatësisht me raporte mbulimi 0,82 dhe 1,19, si dhe norma interesi 1,34% dhe 1,70%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/