Postuar më: 07/08/2018

Ankandet e Bonove të Thesarit 6-m dhe 12-m u zhvillua më 07.08.2018, përkatësisht me raporte mbulimi 1,21 dhe 1,30 si dhe norma interesi 1,36% dhe 1,71%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/