Postuar më: 05/01/2022

“Ankandet e Bonove të Thesarit 3-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 05.01.2022, përkatësisht me raporte mbulimi 1.45 dhe 1.25 si dhe norma interesi 0.96% dhe 1.57%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2022/ ”