Postuar më: 31/08/2021

Ankandet Bono Thesari 6-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 31.08.2021, me raport mbulimi përkatësisht 0.93 dhe 1.36 si dhe norma interesi 1.34% dhe 1.77%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/2021-2/