Akuakultura

Akuakultura:                                                                                          (Lekë në vit)

1. Kultivimi i midhjeve për një impiant                                                              10 000

2. Kultivimi i peshqve me impiante në det, liqene, rezervuare                                1 000

3. Akuakulturë me impiante në tokë                                                                 10 000