Postuar më: 16/12/2016

Akti Normativ nr.2 datë 16.12.2016 “Për disa ndryshime në Ligjin nr.147/2015, “Për buxhetin e vitit 2016”, të ndryshuar”

Të rejat e fundit