Transparenca e Donacioneve

  • Donacionet në platformën Qeveritare E-Albania

Këtu arkëtohen donacionet nga individë, organizata apo biznese, brenda dhe jashtë vendit me kartë debiti ose krediti duke aksesuar nëpërmjet internetit platformën Qeveritare e–Albania.

Shuma e arkëtuar në LEKË Donatorë
ONLINE (Platforma Qeveritare e-albania) 66,073,214.00 6,219 Përditësime/ 24 orë nga e-Albania

 

  • Donacionet në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqipërisë

Këtu arkëtohen donacionet nga Qeveri të Huaja ose donatorë të tjerë që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqiperisë.

Donacionet mund të arkëtohen në tre monedha: Lekë, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
Banka e Shqipërisë 1,001,500.00 683,037.23 200,000.00 Përditësimi / 24 ore

 

  • Donacionet në llogarite e Qeverisë në Bankat e Nivelit te Dyte

Këtu arkëtohen donacionet nga individe, organizata, biznese etj. që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankat e Nivelit të Dytë.

Donacionet mund të arkëtohen në 12 Banka të Nivelit të Dytë në tre monedha: Leke, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar ne LEKE Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar ne USD
Bankat e Nivelit të Dytë 495,644,407.36 8,522,095.70 1,285,241.56 Perditesimi / 24 ore

 

 

 

 

Totali i arkëtuar në të treja mënyrat e dhurimit të donacioneve:

 

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
562,719,121.36 9,205,132.93 1,485,241.56

 

 

  1. Dhurimi nepermjet portalit e-albania
  2. “Llogari solidariteti per demet nga termeti 2019” per donacionet e shteteve
  3. Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në bankat e nivelit të dytë