Postuar më: 21/09/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 5-vjeçare me kupon fiks u zhvilluan më 21.09.2020, përkatësisht me raport mbulimi 0.87 si dhe normë interesi 4.05%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/