Postuar më: 11/11/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 5-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 11.11.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1.24 si dhe normë interesi 3.24 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/