Postuar më: 16/10/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 3-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 16.10.2019, përkatësisht me raport mbulimi 2,18 si dhe normë interesi 2,61 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/