Postuar më: 23/06/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare u zhvilluan më 23.06.2020, përkatësisht me raport mbulimi 2.37 si dhe normë interesi 2.20%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/