Postuar më: 06/06/2019

“Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare u zhvillua më 06.06.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1,05 si dhe normë interesi 1,99 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/