Postuar më: 18/11/2019

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 15.11.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1.28 si dhe normë interesi 2.16 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/