Raporte Fiskale Mujore

 tabelën e mëposhtme janë dhënë raportet fiskale.
Në kolonat e tabelës janë vendosur vitet, kurse në rreshtat e saj dokumentet (docx/pdf) që u korrespondojnë muajve të vitit.

Klikoni link-et per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

                 

Raportet Fiskale Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010
Janar kliko kliko
Shkurt kliko kliko
Mars kliko kliko kliko kliko kliko
Prill kliko kliko kliko kliko kliko
Maj kliko kliko kliko kliko kliko
Qershor kliko kliko kliko kliko kliko
Korrik kliko kliko kliko kliko kliko
Gusht kliko kliko kliko kliko kliko
Shtator kliko kliko kliko kliko
Tetor kliko kliko kliko kliko kliko
Nëntor kliko kliko kliko kliko kliko
Dhjetor kliko kliko kliko kliko
Vjetore kliko kliko kliko kliko