Postuar më: 11/06/2019

Më 20.06.2019 zhvillohet rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 3-vjeçare me kupon fiks. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione