Postuar më: 11/02/2020

Më 18.02.2020 zhvillohet ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione