Postuar më: 26/12/2019

Më 07.01.2020 zhvillohet ankandi i Bonove të Thesarit 6-mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione