Postuar më: 22/10/2018

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 22.10.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,34 si dhe normë interesi 2,15%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://financa.gov.al/2018-2/