Postuar më: 05/10/2020

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 05.10.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.80 si dhe normë interesi 2.40%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/