Postuar më: 29/09/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvilluan më 29.09.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1,24 si dhe normë interesi 1.74%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/