Postuar më: 16/06/2020

“Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvilluan më 16.06.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.74 si dhe normë interesi 1.93%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/