Postuar më: 31/12/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 30.12.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1.01 si dhe normë interesi 1.77 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/