Postuar më: 01/09/2020

Ankandet e Bonove të Thesarit 6-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 01.09.2020, përkatësisht me raporte mbulimi 0.96 dhe 1.13 si dhe norma interesi 1.30% dhe 1.71%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/