Buletini mujor

 TË REJAT KRYESORE QERSHOR 2018

logo

Ekonomi e qëndrueshme

Tremujori i parë, rritje me 4.45% Ekonomia shqiptare vijon rritjen e qendrueshme. Në tremujorin e parë 2018, Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) rezultoi me rritje prej 4,45 %, kundrejt tremujorit të parë të vitit 2017. Duke analizuar tremujorët e parë nga viti 2013, rritja në 2018 është më e larta në pesë vite. Në reflektim të rritjes ekonomike, ishte edhe ...

Hov i ri punësimi

Papunësia në nivelin më të ulët historik Rritja e forcave të punës publikuar nga INSTAT, konfirmon se punësimi ka vijuar trendin e tij rritës edhe në tremujorin e parë 2018. Punësimi është rritur në të gjithë sektorët e ekonomisë me një kërcim pozitiv serioz prej gati 5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në të njëjtën kohë papunësia ka rënë në nivelin më të ulët historik prej 12.5% ose me një rënie prej gati 1.7% në bazë vjetore. ...

Shtet social

Skemë lehtësuese tarifore për aksin Milot-Morinë Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj dhe Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, prezantuan paketën e negociuar me kompaninë koncesionare për skemën lehtësuese tarifore të kalimit në aksin Milot-Morinë për banorët e Qarkut të Kukësit, mjetet e transportit publik dhe përdoruesit e shpeshtë....

Treguesit Fiskalë të pesë mujorit 2018

Të ardhurat 3.1 miliardë më shumë Ministria e Financave dhe Ekonomisë publikoi Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të pesë-mujorit 2018. Të ardhurat e përgjithshme, për muajin e pestë të vitit 2018, arritën në rreth 179.9 miliardë lekë, me një realizim në masën 96.5 përqind të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017 ky zë ka rezultuar 1.8 përqind më i lartë ose rreth 3.1 miliardë lekë më shumë. Të ardhurat nga “Tatime dhe Dogana” (përfshirë kontributet e mbledhura nga D.P.T) për 5 mujorin 2018, ...

Projekt Buxheti Afatmesëm 2019-2021

Buxheti në funksion të qytetarëve Ministria e Financave dhe Ekonomisë zhvilloi tryezën e konsultimit për programimin buxhetor afatmesëm, për të ndarë parashtrimet e politikave buxhetore afatmesme të qeverisë qendrore për ciklin buxhetor 2019-2021. Buxheti për tre vitet e ardhshme ka në qendër qytetarin, rritjen e mirëqenies, rritjen ekonomike, rritjen e aksesit dhe të cilësisë së jetës nga kryeqyteti deri në skajet më të largëta të vendit. ...